Platform WOII: oprichtingsdocument

Gepubliceerd op 5 april 2016

Krachtenbundeling organisaties Tweede Wereldoorlog

Op het 1e jaarcongres van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog opgericht. Het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei ondertekenden vandaag het oprichtingsdocument, in aanwezigheid van Staatssecretaris Van Rijn van VWS en het vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Deze organisaties vinden samenwerking onontbeerlijk om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden voor toekomstige generaties en het belang van deze periode voor de samenleving en vrijheid van nu te laten zien aan een breder en diverser publiek.

 

“We willen de krachten bundelen en de vele prachtige initiatieven en activiteiten die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden elkaar laten versterken. Het is voor alle Nederlanders belangrijk om te weten en te beseffen wat deze oorlog zó ingrijpend maakte, dat deze periode ook nu nog een referentiepunt is in onze samenleving en voor de vrijheid die wij ervaren. Met de vele organisaties in de herinneringssector willen we samen dit verhaal vertellen, juist aan toekomstige generaties en nieuwkomers in onze samenleving.  We gaan meer kennis en informatie met elkaar uitwisselen om het publiek beter te kunnen informeren en we werken actief en creatief samen om dit belangrijke onderwerp – met zoveel facetten en invalshoeken – voor het voetlicht te brengen.” aldus Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en voorzitter van het Platform WOII.

Het Platform WOII neemt het voortouw in het realiseren van themajaren. Hierbij werkt de sector samen om over de volle breedte belangrijke thema’s als ideologie, bezetting, vervolging, verzet en vrijheid te belichten, met onderzoek en tentoonstellingen, evenementen en herdenkingen en met educatie. En dit alles op veel plekken, verspreid over het land. Hierbij wordt samengewerkt met lokale organisaties en partners in media, entertainment, toerisme en theater De website www.tweedewereldoorlog.nl wordt dé plek waar informatie over thema’s, activiteiten, educatief materiaal, excursies en evenementen kan worden gevonden. Er staan  verhalen en informatie, over mensen, betekenisvolle plekken, foto’s en voorwerpen. Het Platform WOII zet zich nu al in om de honderden collecties van oorlogsbronnen met elkaar te verbinden.

“Nederland kent tientallen oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra, grote en hele kleine, met bijzondere  collecties die indringende herinneringen en lessen in zich bergen. Het is een versterking van onze sector om met elkaar vanuit verschillende invalshoeken verhalen te vertellen en te tonen en deze te verbinden tot een groter geheel. Door deze samenwerking kan voor alle bezoekers, waaronder veel scholen, dicht bij huis en verder weg, een interessant en samenhangend aanbod worden gerealiseerd. Ze kunnen op verschillende momenten en plekken terecht, voor activiteiten van allerlei aard. Het gaat om informatie en leren, maar vooral ook om begrijpen en betrokken raken.” aldus Fred de Graaf, voorzitter van de Samenwerkende Musea en Herinneringscentra 40-45.

De vijf organisaties die het oprichtingsdocument op 5 april ondertekenden vormen de bestuurlijke kern van de netwerkorganisatie Platform WOII. Het platform is een open netwerk, waarbij alle organisatie in de herinneringssector worden uitgenodigd zich aan te sluiten en actief te participeren in het realiseren van de doelstelling van het platform: het behouden en verbreden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en het tonen, uitdragen en duiden van de relevantie van deze periode voor de samenleving van nu.

Oprichtingsdocument Platform WOII