21 april 2017: #SMHtour, 2e editie, verslag

smhtour-beeldmerk-cut

Verslag SMH-Tour vrijdag 21 april 2017, Museon

Op vrijdag 21 april vond in het Museon de tweede editie van SMH-Tour plaats. Dit is het halfjaarlijkse evenement waarbij de regio wordt verbonden. Lokale initiatieven maken zich hier kenbaar. Centraal stonden dit keer de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Bestuursvoorzitter van de SMH Fred de Graaf wees erop dat de gemiddelde museumbezoeker boven de veertig jaar is, maar het zaadje geplant wordt in de jeugd.

Marie Christine van der Sman sprak namens Museon een welkomstwoord uit. ‘Den Haag is een stad van vrede en recht.’ 5 mei vieren wij de vrijheid, maar vergeet niet dat de oorlog in Zuid-Oost Azië en Indonesië niet eindigde op 5 mei 1945.

Vervolgens kwam de regio aan het woord. Mooie initiatieven werden uit de doeken gedaan. Elkaar te horen werkte erg inspirerend. Meerdere ideeën voor samenwerking ontstonden. (Een verkorte versie van de PPT vind u hier.)

 • Gert-Jan van Rijn vertelde de aanwezigen over de Herinneringsroute Atlantikwall Den Haag en de bijbehorende tentoonstelling in Museon. Een project dat een lokaal met een Europees initiatief verbond. De voor de expositie ontwikkelde multiperspectiviteitstool ‘Mesch’ komt beschikbaar voor andere musea. https://www.museon.nl/
 • Hanneke Verbeek van Stichting De Muren Hebben Oren bereikt leerlingen uit groep 7 en 8 met verscheidene culturele achtergronden. Hartverwarmend zijn de interviews waarbij jongeren in de hele stad in gesprek gaan met oudere getuigen. De ontmoetingen bleven hangen bij alle jongeren omdat ook zij opeens op hun eigen familiegeschiedenis reflecteerden. http://www.demurenhebbenoren.nl/
 • Willemien Meershoek vertelde dat met de geplande uitbreiding van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, het voormalige kamp een plek wordt die je nog meer zal raken. Zij en Remco Reiding toonden de samenwerking met het Russisch Ereveld, die onder meer tot uiting komt in gezamenlijke rondleidingen. De documentaire ‘De Russen van Kamp Amersfoort’ die op 22 april op NPO2 is uitgezonden, geeft ook een goed beeld. https://www.kampamersfoort.nl/ http://russisch-ereveld.nl/
 • Lisette Mattaar werkt voor het Humanity House, dat zich niet op een historische plaats bevindt maar handelt vanuit de actualiteit. Het huis heeft geen collectie, maar wil het verhaal dat het vertelt invoelbaar maken. Daarbij richten zij zich op jongeren en jongvolwassenen. https://www.humanityhouse.org/
 • Hélène Briaire liet het indrukwekkende initiatief ‘Ereveld vol leven’ zien. Mensen van alle leeftijden geven één dag per jaar een gezicht aan de vele personen die op het ereveld in Loenen begraven liggen. https://ereveldvolleven.nl/
 • Dineke Mulock Houwer lichtte de plannen voor het Oranjehotel toe. Dit wordt een publiek toegankelijk herinneringscentrum te Scheveningen. Daartoe onderhouden zij een nauwe samenwerking met onder meer de Vereniging Erepeloton Waalsdorp. http://www.oranjehotel.org/
 • Johan van der Hoeven bekende dat het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam steeds minder schoolbezoeken ontving. Daarom vroeg het museum leerlingen en leraren te vertellen wat zij wel en niet goed vonden in het museum. Deze kritiek heeft tot een enorm gewijzigde tentoonstelling in Museum Rotterdam 40-45 NU geleid. Nu worden het heden en verleden op indrukwekkende wijze aan elkaar gelinkt. https://museumrotterdam.nl/tentoonstellingen/museum-rotterdam-40-45-nu
 • Eddy Habben Jansen verhaalde over de Vredeseducatie die in Fort de Bilt wordt uitgevoerd. Eén van de samenwerkingsverbanden van ProDemos met lokale partijen. https://www.prodemos.nl/
 • Jeroen Vervliet deed het dilemma van het Vredespaleis uit de doeken: De locatie is een belangrijke werkplek voor verschillende gerechtshoven, maar ook voor publieksactiviteiten en educatie. https://www.vredespaleis.nl/
 • Jan Erik Noske en Yvette Olof van het Zeeheldentheater sloten dit onderdeel af met een live fragment uit hun huidige voorstelling ‘Aan welke kant sta jij?’. Verhalen van NSB-kinderen worden gespeeld door kinderen van nu. Daarbij wijzen zij op het gevaar van vooroordelen. http://www.zeeheldentheater.nl/

Na een korte koffiepauze waarin uitgebreid werd nagepraat en genetwerkt, ging dagvoorzitter en SMH-directeur Annette Schautt met een microfoon door de zaal voor een snelle SMH live nieuwsflits.

 • Cristan van Emden (Nationaal Comité 4 en 5 mei): Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog heeft een educatieve visie ontwikkeld. Meldt ook vooral je museum aan voor de website www.tweedewereldoorlog.nl als jouw museum daar nog niet op vermeld staat. Deze website dient immers als portal voor de hele sector.
 • Fokko Spoelstra (secretaris Platform WO2): In 2018 zal het project ‘Verzet’ plaatsvinden. Het Platform WO2 heeft zich daaraan gecommitteerd en vele partijen nemen deel. Er vinden exposities, debatten en onderzoek plaats rondom ‘verzet’.
 • Wiard Molenaar (Vfonds): Het Vfonds heeft voor dit project ‘verzet’ een potje van 500.000 euro beschikbaar gesteld. Hiervoor opent zeer binnenkort de call for proposals, die ongeveer een maand zal openstaan. Iedereen die met een mooi project bij het themajaar verzet wil aansluiten, is welkom om een plan in te dienen. In september zal over alles een besluit worden genomen. Van wie het project gehonoreerd wordt, kan dan tot uitvoering overgaan.
 • Liesbeth van der Horst (Verzetsmuseum Amsterdam): Onze expositie ‘Eten in oorlogstijd’ zal naar Nationaal Monument Kamp Vught gaan en hun expositie over de Sovjet Goelagkampen zal binnenkort bij ons komen te staan.
 • Fred de Graaf (bestuursvoorzitter SMH): Er is een nieuw project, genaamd ‘100 foto’s’, dat in 2018 zal starten en in 2019 en 2020 zal doorlopen. Daar zullen jullie nog wel meer over gaan horen.
 • Jeroen van den Eijnde (Nationaal Monument Kamp Vught): Op dit moment staat bij ons een foto-expositie van Marielle van Uitert met als thema vluchtelingen. Deze is te huur voor collega-musea. Meld je bij mij als je geïnteresseerd bent.
 • Willemien Meershoek (Nationaal Monument Kamp Amersfoort): Elk jaar op 4 mei stelt Defensie ons in de gelegenheid om onder hun begeleiding de Leusderheide, militair oefenterrein, te betreden voor een herdenking van de aldaar gefusilleerde personen. Wees er vooral bij, het is openbaar toegankelijk.
 • Johan van der Hoeven (Museum Rotterdam 40-45 NU): Op 14 mei presenteert Rosita Steenbeek bij ons haar nieuwe boek en daarbij biedt zij ook haar familiecollectie aan ons museum aan. Teken er vooral op in, het wordt een groot evenement.

Hierna deed Karin van Royen een boekje open over haar ervaringen met diverse partnerschappen. Karin heeft onder meer ‘Pink Ribbon’ vanuit het niets in Nederland opgezet en groot gemaakt. Een lastigheid die Karin heeft meegemaakt is toen zij en concurrerende collega’s moesten gaan samenwerken. Ze zijn toen samen een coachingsproces ingegaan waarbij zij ieder hun sterke kanten moesten laten zien. Samen op zoek gingen naar waarin zij gelijk waren. Dat heeft toen erg goed gewerkt. Karin gaf een waarschuwing aan besturen: wees enkel bestuur. Zodra je ook in allerlei commissies gaat zitten, raak je te betrokken en dan gaat het fout. Voor iedere ondernemer had ze daarnaast de tip: maak altijd vriendschap en zoek gelijkgestemden.

Twee lokale organisaties deelden hierop hun ervaringen met partnerschappen. Friso Visser (Museon) gaf het advies de inhoudelijke component altijd voorop te blijven stellen. Vraag je altijd af: waarom doen we dit? Waar ligt voor beiden de winst? Dat kan een financieel of strategisch belang zijn, maar ook draaien om expertise, promotie, collectie of efficiëntie. En belangrijk is dat het ook leuk is en blijft. Start klein, maak je vraag kenbaar en dan komt er vanzelf wel iemand naar je toe. Een voordeel van samenwerking is dat er anderen zijn die er belang bij hebben dat jij blijft bestaan. Zij helpen jou om te overleven, mocht je in een bedreigde situatie komen.

Lisette Mattaar (Humanity House) sloot de ochtend af met haar verhaal over de overgang waar het Humanity House middenin zit. Zij gaan van een meer op het Rode Kruis gericht huis naar een huis dat door alle hulporganisaties gedragen wordt. Lisette gaf uitleg over de moeilijkheden die daarbij komen kijken. Het Rode Kruis gaat zich op termijn terugtrekken dus de aansluiting bij de bredere sector is nog noodzakelijker geworden. Tegelijkertijd zijn dat echter ook concurrenten onderling en met ons, omdat ze tegenwoordig ook hun eigen educatief materiaal ontwikkelen. We gaan er nu dan ook samen in optrekken om die materialen aan te bieden aan de scholen.

Tijdens de lunch werd nog uitgebreid nagepraat.

MUSEON_LOGO_CMYK