Informatiebijeenkomst Geassocieerd Deelnemerschap 30 oktober NM Kamp Amersfoort

Gepubliceerd op 9 november 2017

Verslag van de informatiebijeenkomst Geassocieerd Deelnemerschap Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. 

Op 30 oktober 2017 vond in NM Kamp Amersfoort de informatiebijeenkomst plaats voor Geassocieerd Deelnemerschap van SMH 40-45. SMH-programmadirecteur Annette Schautt beet het spits af. Zij gaf de aanwezigen uitleg over de rol van de SMH en de voordelen van het Geassocieerd Deelnemerschap.

Samengevat zijn dit de voordelen:

 • SMH organiseert 1x  per jaar een bijeenkomst voor alle geassocieerd deelnemers om hen binnen het platform een stem te kunnen geven.
 • Korting op c.q. mogelijke deelname aan door SMH georganiseerde workshops en studiereizen.
 • Toegang tot het digitaal communicatieplatform waarin deelnemers direct met elkaar in contact staan
 • Nieuwsberichten van SMH, promoten van hun activiteiten binnen dit medium en verwijzing naar tweedewereldoorlog.nl.
 • Deelname aan vaste gremia van SMH.

De kosten voor het Geassocieerd Deelnemerschap bedragen € 150,-  per jaar per instelling. Wilt u weten wat geassocieerd deelnemerschap voor uw organisatie kan betekenen? Of wilt u zich aanmelden? Mail dan naar: secretariaat@smh40-45.nl.

Let op: u kunt enkel deelnemer worden wanneer uw instelling een geregistreerd museum is en/of een ANBI-status heeft.  

Hierna was het de beurt aan Willemien Meershoek, directeur van het NM Kamp Amersfoort. Zij vertelde over de locatie en de toekomstplannen van de instelling. Het zal sterk veranderen er komt heel wat meer tentoonstellingsruimte bij (ondergronds wel te verstaan). Er komt een kale binnenplaats die het kille karakter van het voormalige kamp moet gaan weergeven. Ook SMH-voorzitter Fred de Graaf kwam aan het woord. Hij vertelde over zijn ervaringen met samenwerken en liet zijn betrokkenheid extra blijken doordat hij ondanks dat hij ’s ochtends ziek uit bed stapte, hier echt bij aanwezig wilde zijn.

Enkel achterover zitten en luisteren was er niet bij voor de aanwezigen. Marjolein de Boer en Marc Pil van de Academie voor Cultuurmanagement zorgden ervoor dat de aanwezigen elkaar echt leerden kennen. Zij stelden hen vragen en elke vraag had 4 opties. Men liep naar één van de nummers waarvan het antwoord op de eigen instelling van toepassing was. Zo weten we bij de SMH kennis en fitness met elkaar te combineren! Enkele vragen die werden gesteld waren:

Educatie is in mijn museum…

 • Datgene waar alles om draait
 • Heel belangrijk
 • Een van de vele dingen die we doen
 • Een ondergeschoven kindje

Mijn museum trekt … bezoekers

 • Tot 1.000 per jaar
 • Tussen de 1.000 en 10.000 per jaar
 • Tussen de 10.000 en 50.000 per jaar
 • Meer dan 50.000 per jaar

Na het geven van een antwoord werden door Marc Pil specifieke vragen gesteld over de precieze aantallen of hij vroeg waarom een bepaald antwoord gegeven was. Zo kwamen de aanwezigen zelf ook veel aan het woord en ontstond er echt een sfeer van samenwerken. Dit kwam direct naar voren tijden de lunch. Op een informele manier begon men te netwerken en ontdekte men potentiële samenwerkingspartners.

Na de lunch vertelde Marjolein de Boer over de succesfactoren van samenwerking. Zij liet de aanwezigen aangeven waar zij als instelling echt goed in zijn. Zo kon iedereen zien wie, welke expertise kan delen en waarmee we elkaar verder mee kunnen helpen.

Dankzij een hapje en een glas bubbels kon er ook nog gevierd worden op de aftrap van het Geassocieerd Deelnemerschap.