Kwaliteits Impuls Educatie (KWIE) Workshops op de SMH eindejaarsbijeenkomst 29 november

Gepubliceerd op 15 november 2018

De te volgen workshops zijn bekend! U kunt zich op 29 november bij binnenkomst voor 3 workshops opgeven!

MBO pilot: Plekken met een verhaal MBO en burgerschap: studenten krijgen een voorbereidende digitale les op school en brengen een bezoek aan een plek met een verhaal. Daar krijgen zij een educatief programma op maat aangeboden. In deze workshop een inkijkje in de pilot.

Wat weet u van educatie? Vragen, stellingen en wetenswaardigheden over educatie binnen de SMH instellingen.

Inspiratie uit binnen en buitenland Verschillende experts uit binnen en buitenland hebben hun kennis en educatieve programma’s gedeeld tijdens bijeenkomsten van de KWIE. Een paar voorbeelden ter inspiratie.

Petje op/petje af: feit en fictie over het werken met vrijwilligers -Over het werken met vrijwilligers wordt ontzettend veel gezegd en geschreven. Maar hoe staat het er écht voor in de sector? In deze sessie testen we uw kennis over de inzet van vrijwilligers maar geven we ook inzicht in hoe het écht zit.

Praktische handleiding voor het werken met vrijwilligers:een ABC –Af en toe kan het fijn zijn om bij het werken met vrijwilligers te weten te komen hoe andere organisaties dat doen. Herkenbaar? Voor ons wel! Daarom werken we aan een praktische gids voor organisaties die in de WOII-sector met vrijwilligers (willen gaan) werken en op zoek zijn naar echte situaties met echte oplossingen. In deze sessie schakelen we uw hulp in om tot een lijst te komen met soorten situaties die behandeld móeten worden in onze gids.

Voortgang praktische handleiding- Waar staan we nu met onze werkgroep, welke resultaten hebben we en welke vragen hebben we nog? Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het verzamelen van gegevens en het schrijven aan het handboek. Kom alles te weten over het handboek en de werkgroep.

Beleef de Tentoonstelling –In deze workshop ga je zelf aan de slag met het bouwen van een fictieve tentoonstelling. Met een klein groepje krijg je een opdracht en ga je kijken hoe je met narrativiteit, participatie, digitale media en sfeer de bezoeker een optimale beleving kunt geven bij het bezoeken van de tentoonstelling! Onderzoekster Bernadette Schrandt, werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam, heeft een diepgaand onderzoek gedaan naar ‘ontwerpen voor beleving’. Hoe kunnen tentoonstellingsmakers met behulp van onderbouwde keuzes over participatie, narrativiteit, sfeer en digitale media de bezoekers van hun tentoonstelling meer leren over de inhoud van de tentoonstelling, inspireren en emotioneel raken?

Hoe ver reikt de Canon-Woorden doen ertoe. Dat is iets wat heel duidelijk wordt bij het maken van een tentoonstelling. Ben je beknopt genoeg, hou je rekening met het leesniveau van je doelgroep, maar ook: neem je iedereen mee? In deze workshop ga je aan de slag met een basisdocument van de Tweede Wereldoorlogonderwijs in Nederland: de Canontekst. Daarbij kijk je kritisch naar de informatie die wordt overgebracht en herschrijven we delen van tekst voor een tentoonstelling. Hierbij is specifieke aandacht voor de mondiale dimensie van de Tweede Wereldoorlog.

De beste tentoonstelling ooit-De grootste digitale projectie, de meest invoelbare beleving, de tekstarmste presentatie of de mooiste vormgeving. Wat maakt een tentoonstelling een beleving, ervaring, leerzaam of betekenisvol? In deze workshop bespreken we kort enkele ‘Best Practices’ en kijken we naar wat ze sterk maakt, waar dat aan ligt en of het bijvoorbeeld gekoppeld is aan dat specifieke museum of dat het wellicht ergens anders ingezet kan worden. Daarna is er ruimte voor Best Practices uit de groep. Wat zijn de dingen waardoor jij je laat inspireren?