Over SMH

SMH 40 – 45 is het samenwerkingsverband van 14 grote Nederlandse musea en herinneringscentra met focus op de periode 1940 – 1945. SMH versterkt de maatschappelijke positie van de instellingen door verbreding van het publieksbereik en vergroting van hun efficiency en effectiviteit.

Als brancheorganisatie verbindt SMH zich met tientallen kleinere oorlogsmusea in het land (2x per jaar SMHTour) en organiseert bijeenkomsten om te netwerken, kennis uit te wisselen en inspirerende impulsen te geven. Binnen het Platform WO2 vertegenwoordigt SMH het educatieve en museale domein en geeft de komende jaren uitvoering aan de landelijke projecten ‘Verzet’ en ‘100 fotos’.

Platform WO2 is in 2016 opgericht om de kennis, educatie, herdenking en wetenschap rondom de Tweede Wereldoorlog samen te brengen, te delen en verder te ontwikkelen. Vertegenwoordigers in het platform zijn het Nationaal Comité 4en5mei, Oorlogsgravenstichting, Liberation Route Europe, NIOD en SMH. Het ministerie van VWS en het vfonds denken mee en financieren (delen van) het Platform.