Platform WO2

Sinds 5 april 2016 maakt de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 deel uit van de netwerkorganisatie Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2). Dit forum heeft als doel om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog te behouden en te verbreden en de voortdurende relevantie van deze periode als ijkpunt in de geschiedenis aan de Nederlandse samenleving te tonen, uit te dragen en te duiden. Het Platform WO2 beoogt verbinding, versterking, vernieuwing en coördinatie tot stand te brengen Рdoor en voor de sector zelf. Het Platform WO2 is een netwerkorganisatie voor het brede veld van organisaties die zich bezighouden met de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de relevantie en actualiteit van deze ingrijpende periode voor het heden.

In het netwerk zijn organisaties verenigd uit verschillende domeinen. Het Platform WO2 stelt zich ten doel om vanuit deze domeinen gezamenlijk de betekenis van de Tweede Wereldoorlog over te brengen aan een breder en diverser publiek. Door goed samen te werken kan een kwalitatief en kwantitatief beter resultaat van de inspanningen van alle partijen worden bereikt.

Aan het Platform WO2 nemen thans deel: het Nationaal Comité 4 en 5 mei (NC), de Oorlogsgravenstichting (OGS), de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH), het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies (NIOD) en de Stichting Liberation Route Europe (SLRE).

Platform WOII

Persbericht Platform WO2 5 april 2016

Onderste blok SMH Platform Logog