Platform WOII

 

Platform WOII

Vanaf 5 april 2016 maakt de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 deel uit van de netwerkorganisatie Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WOII). Dit forum heeft als doel om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog te behouden en te verbreden en de voortdurende relevantie van deze periode als ijkpunt in de geschiedenis aan de Nederlandse samenleving te tonen, uit te dragen en te duiden.
Het Platform WOII beoogt verbinding, versterking, vernieuwing en coördinatie tot stand te brengen – door en voor de sector zelf. Het Platform WOII is een netwerkorganisatie voor het brede veld van organisaties die zich bezighouden met de herinnering aan WOII en de relevantie en actualiteit van deze ingrijpende periode voor het heden.

In het netwerk zijn organisaties verenigd uit verschillende domeinen. Naast het ‘museale’ domein  dat door de SMH 40-45 wordt ingevuld, gaat
Het Platform WOII stelt zich ten doel om vanuit deze domeinen gezamenlijk de betekenis van de Tweede Wereldoorlog over te brengen aan een breder en diverser publiek. Door goed samen te werken kan een kwalitatief en kwantitatief beter resultaat van de inspanningen van alle partijen worden bereikt.

Aan het Platform WOII nemen thans deel: uit het Nationaal Comité 4 en 5 mei (NC), de Oorlogsgravenstichting (OGS), de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH), het Instituut voor Oorlogs-, Holocausten Genocidestudies (NIOD) en de Stichting Liberation Route Europe (SLRE).

Persbericht Platform WOII 5 april 2016

Onderste blok SMH Platform Logog