SMH 40 45

De Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH 40 – 45) is het samenwerkingsverband van veertien Nederlandse musea en herinneringscentra die zich richten op de periode 1940 – 1945. De samenwerking richt zich op versteviging van de maatschappelijke positie van deze instellingen door verbreding van het publieksbereik en vergroting van hun efficiency en effectiviteit. Deze doelen worden gerealiseerd via vijf speerpunten: Beleidsbe├»nvloeding, Fondsenwerving, Professionalisering, Productontwikkeling en Kennisdeling. Conform haar missie en visie richt de SMH 40 – 45 zich in communicatie en profilering primair op instellingen en stakeholders die bijdragen aan de kwaliteit en continu├»teit van de participanten en versterking van de sector musea en herinneringscentra. Eind 2012 presenteerde de SMH 40 – 45 haar eerste beleidsplan. Het bestuur wordt gevormd door de directies van de aangesloten instellingen en wordt ondersteund door een projectsecretariaat. De SMH 40 – 45 wordt financieel ondersteund door het v-fonds uit bijdragen van de Bankgiroloterij en Lotto.