Beleidsplan

Eind 2012 publiceerde de SMH 40 – 45 het beleidsplan voor de periode tot 2014.

Begin 2015 presenteerde de stichting het vigerende Position Paper