2018 – Jaar van Verzet

Gepubliceerd op 6 maart 2017

Op 25 februari (de datum waarop in 1944 de Februaristaking plaatsvond) gaat 2018 – Jaar van Verzet van start.

Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een bron van inspiratie. De ervaringen en de verhalen
van verzetsstrijders kunnen ons helpen te reflecteren op en te leren omgaan met de vraagstukken van nu.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtstaat buiten werking gesteld. Er was sprake van willekeur,
vervolging, terreur en moord. Verreweg de meeste mensen probeerden er het beste van te maken en gingen
Achtergrondinformatie Jaar van Verzet – vs081117
zoveel mogelijk door met hun dagelijks leven. Een kleine groep kwam in verzet. Kwam op voor de rechten van
anderen. Verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid.
Waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke keuzes kwam men te
staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor
de rechten van anderen? Wat betekent dit voor onze vrije, open, democratische rechtstaat? Deze historische
en actuele vragen staan centraal tijdens het Jaar van het Verzet.