Start 2018 – Jaar van Verzet op 25 februari

Gepubliceerd op 6 maart 2017

Start van 2018 – Jaar van Verzet op 25 februari 2018 

Op 25 februari is het 77 jaar geleden dat in Amsterdam de Februaristaking plaatsvond.
Dit en ander verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog vormen nog altijd een bron van inspiratie. De ervaringen en de verhalen van verzetsstrijders kunnen ons helpen te reflecteren op en te leren omgaan met de vraagstukken van nu. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtstaat buiten werking gesteld. Er was sprake van willekeur, vervolging, terreur en moord. Verreweg de meeste mensen probeerden er het beste van te maken en gingen zoveel mogelijk door met hun dagelijks leven. Een kleine groep kwam in verzet. Kwam op voor de rechten van anderen. Verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid.

Waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke keuzes kwam men te staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor de rechten van anderen? Wat betekent dit voor onze vrije, open, democratische rechtstaat? Deze historische en actuele vragen staan centraal tijdens het Jaar van het Verzet.

Jaarthematekst 
Voor het Jaar van Verzet is in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een jaarthematekst geschreven. De tekst is geschreven door Frank van Vree, directeur van het NIOD en hoogleraar Geschiedenis van Oorlog, Conflict en Herinnering aan de Universiteit van Amsterdam. U leest de tekst hier.

Programma 
Tijdens het Jaar van Verzet besteden culturele organisaties, waaronder de 14 musea en herinneringscentra van SMH, extra aandacht aan verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook organisaties die niet bij het Platform WO2 aangesloten zijn, kunnen aan het Jaar van Verzet deelnemen. Het Jaar van Verzet wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en het vfonds.