NOT Beurs

NOT Beurs

Visie en educatie voor de toekomst

Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) is opgericht om de kennis, educatie, herdenking, collecties en wetenschap rondom de Tweede Wereldoorlog samen te brengen, te delen en verder te ontwikkelen. Binnen het Platform WO2 ontwikkelen het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen met Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 de visie en activiteiten omtrent educatie voor de toekomst. Binnen het geschiedenisonderwijs, burgerschapsvorming maar ook buiten school.

Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2019, gehouden in de Jaarbeurs Utrecht kondigden zij gezamenlijk ‘75 Jaar Vrijheid’ - koester de rechtsstaat aan.

Image
Image
Image

Musea en herinneringscentra in het land, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en andere organisaties in de sector WO2 werken samen in Platform WO2. Tijdens WO2 werd de rechtsstaat buiten werking gesteld. Platform WO2 stelt dit ingrijpende historische feit centraal in de educatieve programma’s voor het onderwijs. Want leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend! Daarom moeten verhalen van de WO2 levend én actueel gehouden worden. Vooral voor jonge mensen, die deze verhalen kunnen verbinden met de actualiteit waarin zij opgroeien. Om zo te reflecteren op democratische waarden en deugden. Educatieve Agenda van het Platform WO2 De organisaties binnen de WO2-sector hebben een veelzijdig aanbod voor elke regio en uiteenlopende thema’s ontwikkeld. Van (digitale) lessen op school, handleidingen of trainingen voor docenten, museumrondleidingen, films en spellen. Bent u docent en zoekt u naar lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog, kijk dan op tweedewereldoorlog.nl voor lesmateriaal.