Project KWIE

(KWIE)

Kwaliteitsimpuls educatie

Een samenwerkingsproject tussen de 14 musea en herinneringscentra. Elke instelling heeft een medewerker in de KWIE en gezamenlijk werken zij aan drie domeinen; educatie, vrijwilligers en tentoonstellingen. Begin 2020 zal de KWIE tot haar einde komen en al de producten uit de tweejarige samenwerking presenteren op een slotbijeenkomst, waar ook deze samenwerking gevierd zal worden.

Kijk hieronder voor de producten van de KWIE. (Op dit moment zijn de producten nog in ontwikkeling, zodra deze afgerond zijn, kunt u hieronder doorlinken naar de betreffende producten.)

Algemene producten
Tentoonstellingen
 • Rubrics tentoonstellingen, hoe maak je een kwalitatief goede tentoonstelling?
 • Checklist lessons learned, goede voorbeelden en succesvolle klankbordgroepconstructies
 • Museumbezoeken; recensies, inzichten en artikelen.
Werken met vrijwilligers
 • Handboek vrijwilligers, Deel 1: juridische, financiële, HRM etc kaders
 • Handboek vrijwilligers, Deel 2: ABC, gaat uit van praktijkcasussen door collega’s binnen de sector
 • Rapportage key facts and figures, inventaristae van hoeveel vrijwilligers waar zitten binnen de organisaties.
 • Didactiek voor vrijwilligers, een overzicht van drie gegeven trainingen georganiseerd door de KWIE
 • Checklist voor didactiek voor vrijwilligers
Educatieve producten
 • Werkboek met didactische methoden om WO2 te bespreken voor VO docenten (toolkit)
 • ‘Voor elk wat wils’ Rapportage die het educatieve aanbod van de SMH leden in beeld brengt
 • MBO-pilot. Project dat i.s.m. MBO scholen is ontwikkelt om WO2 bespreekbaar te maken op een wijze die bij het MBO past en aansluit.
 • Rubrics Onderwijs, test en ontwikkel hiermee je educatieve programma
 • Bron van de Maand. Elke maand een andere NOB bron uitgelicht
 • Training inclusiviteit en diversiteit, verslagen