Nationaal Onderduikmuseum Aalten

Het Nationaal Onderduik Museum vertelt met kleine verhalen van de bewoners van Markt 12, de grote geschiedenis van verzet, onderduiken en vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het museum kan een breed en (inter)nationaal publiek de verhalen van ‘gewone’ burgers in oorlogstijd beleven op een authentieke plek van geschiedenis. Hier woonde een gezin: vader, moeder en twee kleine kinderen. Er waren onderduikers op zolder, tegelijk was de grote voorkamer daar pal onder gevorderd voor het bureau van de Ortskommandantur van het naziregime. De originele onderduikplek op zolder en de schuilkelder bij bombardementen voor de buurt, zijn nog toegankelijk.

Authentieke verhalen worden persoonlijk en invoelbaar gepresenteerd in de ‘natuurlijke’ omgeving zodat een internationaal publiek toegang krijgt tot deze geschiedenis. Het museum gaat in op de keuzes en dilemma’s van gewone burgers en de bijzonderheden van het wonen en werken aan de Duits Nederlandse grens. De tegenstelling bezetter en bezette krijgt een eigen lading in het licht van de historische verbindingen in de grensstreek.

Het museum richt zich specifiek op de jeugd en gebruikt de verhalen van toen om het gesprek over nu te voeren. De geschiedenis van het verzet en het landelijk onderduiknetwerk wordt educatief vertaald, geactualiseerd en via de methode van Kolb verbonden met de actuele thematiek van vrijheid, democratie en mensenrechten.

Het museum is Nederlands-Duits van opzet en is in 2004 geopend, gefinancierd door de Euregio, Provincie Gelderland en een projectsubsidie van het ministerie van VWS.

Meer informatie: nationaalonderduikmuseum.nl