Bron: Museum Rotterdam ‘40-‘45 NU

bron: Museum Rotterdam ‘40-‘45 NU

Samenvatting

Doelgroep

MBO burgerschap

Vorm

Museumles in de klas

Tijdsbesteding

90 minuten (blokuur)

Trefwoorden

dilemma, burgerschap, mbo, maatschappelijke thema’s, Rotterdam, vrijheid, Tweede Wereldoorlog, uitdagingen, bombardement, discriminatie, uitsluiting groepen, vluchtelingen, eigen meningen vormen

Wie zijn wij

Museum Rotterdam ’40-’45 NU laat in haar locatie aan de Coolhaven in een interactief educatief centrum zien wat het betekent wanneer jouw stad gebombardeerd wordt. Hoe ziet het leven eruit in een verwoeste stad? Wat gebeurt er als je daarna bezet, vervolgd en onderdrukt wordt? De verhalen van toen zijn nog steeds relevant en invoelbaar in het nu.

Wie zijn jullie

MBO burgerschap
Onder spanning zet jongeren aan het denken over onze vrijheid. Wat zou jij doen in een verwoeste en bezette stad? Studenten krijgen prikkelende stellingen voorgeschoteld over onderwerpen als discriminatie, uitsluiting van groepen en vluchtelingen. Het daagt ze uit een mening te vormen over maatschappelijke thema’s en vervolgens een standpunt te verdedigen. Het vergelijken van dilemma’s van vroeger en nu roept de vraag op; kunnen we leren van de geschiedenis? Deze leerdoelen sluiten aan bij de leerdoelen van MBO Burgerschap dimensie Sociaal Maatschappelijk.

Met welke vaardigheden en concepten gaan jullie aan de slag?

 • Denken in oorzaken en gevolg
 • Denken in overeenkomsten en verschillen
 • Mensbeeld en identiteit
 • Samenwerking en conflict
 • Ongelijkheid

Zie ook museumrotterdam.nl

Leerdoel en methode

Doel
De sociaal-maatschappelijke dimensie heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Het gaat hier om het adequaat functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en in de school; om de acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid.

Om adequaat te kunnen functioneren in de sociale omgeving is het nodig dat de deelnemer de aspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen kent en deze kan toepassen in verschillende situaties. De deelnemer heeft inzicht in de kenmerken van verschillende culturen. In zijn opvattingen en gedrag toont hij respect voor culturele verscheidenheid.

De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de sociaal-maatschappelijke dimensie aan bod komen: de grondrechten en plichten in Nederland, kenmerken van de verschillende (sub)culturen in Nederland, kenmerken van – en oorzaken van spanningen tussen – verschillende (sub)culturen en bevolkingsgroepen in Nederland, kenmerken van ethisch en integer handelen, en het doel en de invloed van sociale en professionele netwerken.

De bron: Capitulatievlag

Witte vlag
Witte lap, aan stuk bezemsteel gespijkerd. Met bloedvlekken. Vlag gemaakt van een beddenlaken en een bezemsteel uit een niet afgesloten, lege woning in de buurt van het Witte Huis, op de dag van het bombardement, 14 mei 1940, door sergeant-majoor Gerrit van Ommering. Bij het treinstation Beurs verbond hij eerst een gewonde marinier met een haastig van het laken gescheurde reep stof, waarbij bloed op het laken spatte. Daarna maakte Van Ommering de vlag. Daarmee zwaaiend liep Van Ommering tijdens de onderhandelingen over de capitulatie van de stad verschillende keren van het Nederlandse militaire hoofdkwartier naar dat van de Duitsers.

Herkomst
Schenking van de weduwe van Van Ommering. De vlag stond tot 1980 opgerold in de meterkast van de woning, waar het gezin in 1939 uit Utrecht kwam wonen.

Zie ook museumrotterdam.nl

STAPPENPLAN

Korte toelichting op het stappenplan

Introductie

 • Wie zijn wij, Museum Rotterdam ’40-’45 NU, en welk verhaal vertellen wij?
 • Visual Thinking Strategies toegepast op het object (de capitulatievlag):
  1. Wat zie je?
  2. Wat denk je dat het is?
  3. Waar is het voorwerp voor bedoeld?
 • De museumdocent toont vervolgens 2 foto’s van een bombardement: een foto van Rotterdam uit 1940 en een foto van de Gazastrook in 2014. Bespreek wat deze beelden oproepen bij de leerlingen.
 • De museumdocent vertelt het verhaal van Ari Mast (oprichter van het museum). Elk voorwerp vertelt een persoonlijk verhaal, deze voorwerpen zijn samengebracht in het museum om de vele verschillende verhalen van Rotterdammers tijdens de oorlog te delen. Er wordt nog een voorbeeld besproken van de verhalen die je in het museum kunt ontdekken (foto handschoen+ verhaal).

Film: vrijheid

 • De museumdocent bespreekt de volgende vragen met de leerlingen:
  1. Vrijheid wat is dat?
  2. Wie voelt zich vrij? Waarom wel waarom niet?
  3. Wie in de klas viert vrijheid? En wanneer, waar en hoe doe je dat?
 • De museumdocent toont een korte film met vrijheid als thema
 • Dialoog in de klas over vrijheid naar aanleiding van het filmpje.

Korte pauze: lokaal wordt opgesteld om het spel te spelen.

Onder Spanning
3 Dilemma’s worden aan de leerlingen gepresenteerd die heden en verleden aan elkaar verbinden. Er wordt besproken wat is er gebeurd en welke keuzes wij als maatschappij maakten en maken. De leerlingen kunnen vervolgens vanuit hun eigen perspectief een keuze maken tussen helemaal mee eens, een beetje eens, een beetje oneens of helemaal mee oneens. De leerlingen gaan met elkaar in gesprek, over de redenen voor de keuze die zij gemaakt hebben, de verschillen en overeenkomsten. De museumdocent treedt op als discussieleider en zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt en er op respectvolle en sensitieve wijze uitgewisseld wordt.

Reflectie
Na de les bedankt de museumdocent de leerlingen voor hun inzet en vraagt wat zij van de les vonden en hoe het eventueel anders of beter kan in een klassikale en mondelinge evaluatie.

De docent vult na de les een evaluatieformulier in.

Bronvermelding

Image