OVER ONS

SMH 40 – 45 is het samenwerkingsverband van 14 grote Nederlandse musea en herinneringscentra met focus op de periode 1940 – 1945. SMH versterkt de maatschappelijke positie van de instellingen door verbreding van het publieksbereik en vergroting van hun efficiency en effectiviteit. Lees meer.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

VFonds en VWS logo


Volg ons op Twitter:

De geschiedenis herschrijven is precies wat generaties historici hebben gedaan en zullen blijven doen. Elke geschiedenis 'draagt het navelmerk van de tijd die haar baarde' (GW Kernkamp). Het label 'Gouden Eeuw' is het product van oude, evengoed gekleurde geschiedschrijving. https://t.co/fEBVORa8hB

#triado congres: veel ethische kwesties die nog onbesproken zijn. We maken bronnen digitaal toegankelijk omdat het technisch mogelijk is? Wie zegt dat de gebruiker er goed mee om kan gaan?

Load More...