vertel vrijheid live!

Vertel Vrijheid verzorgt op 4 en 5 mei twee voorstellingen die via livestream bij te wonen zijn. Met de Konrad Koselleck Big Band, Vincent Bijlo, Leoni Jansen (4 mei), rapper Monnik (5 mei) en de videoclips van de raps die jongeren tussen 12 en 18 jaar in het kader van Vertel Vrijheid gemaakt hebben. Vanuit de voormalige Frisokazerne in Ede, waarin tegenwoordig het Akoesticum is gehuisvest, speelt de Big Band in kleine bezetting en over verschillende ruimtes verdeeld. De livestream is te volgen op www.vertelvrijheid.nl en de Facebookpagina.

Lerenvanwo2

Bent u docent en zoekt u naar lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog? Bekijk hier de producten van de KwaliteitsImpuls Educatie (KWIE), een samenwerkingsproject tussen de veertien oorlogsmusea en herinneringscentra. Gezamenlijk werken zij aan drie domeinen: educatie, vrijwilligersbeleid en tentoonstellingen.

Kijk ook op tweedewereldoorlog.nl voor een uitgebreid overzicht van lesmateriaal.

Projecten

Vertel Vrijheid!

In dit project worden jongeren van 12 tot 16 jaar actief betrokken bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en de viering van 75 jaar Vrijheid. De jongeren reflecteren op de betekenis van vrijh...

Project Collectie Digitalisering

Collectieontsluiting/ digitalisering 2019/2020 ProjectleiderCharlotte van dijk  Fotografie Chris Booms en Paul van Galen In maart 2019 is er, in vervolg op een inventarisatie door het Netwerk Oorl...

Actie niet weggooien

De actie ‘Niet Weggooien’ is een initiatief van SMH om voorwerpen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog te bewaren voor de toekomst. Heeft u nog belangrijke objecten of documenten op zolder ...

MBO Congres

Plekken met een verhaal Meer informatie op www.plekkenmeteenverhaal.nl De Tweede Wereldoorlog: een kort overzicht....

NOT Beurs

SMH is samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Oorlogsgravenstichting, het NIOD en de Liberation Route Europe verenigd binnen het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog. Platform WO2 is op...

SMH leden

Platform WOII

SMH maakt deel uit van de netwerkorganisatie Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WOII). Partners zijn:

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de Bankgiro Loterij en de Nederlandse Loterij