OVER ONS

SMH 40 – 45 is het samenwerkingsverband van 14 grote Nederlandse musea en herinneringscentra met focus op de periode 1940 – 1945. SMH versterkt de maatschappelijke positie van de instellingen door verbreding van het publieksbereik en vergroting van hun efficiency en effectiviteit. Lees meer.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

VFonds en VWS logo


Volg ons op Twitter:

Weer hoge opkomst bijeenkomst voor de plannen 2020 voor 75 jaar Vrijheid in Aalten onder de noemer Samen vrijheid vieren.

Ook de Oorlogsgravenstichting is aangehaakt bij de Kwaliteitsimpuls Educatie, vanuit de @SMH40_45. Zie hier meer informatie over een interessante conferentie op 29 maart as. Over burgerschap, voor MBO-docenten. Aanmelden kan nog! https://t.co/pNStQsSBgL

Kom 29-3 naar het @KW1C te s-Hertogenbosch en @KampVughtNM voor de conferentie ‘Plekken met een verhaal: WO2 en Burgerschap’. Krijg tips om invulling te geven aan burgerschap in lesprogramma’s in de klas en in educatieve programma’s in het museum https://t.co/Qz5Fp1pzDw

Load More...