OVER ONS

SMH 40 – 45 is het samenwerkingsverband van 14 grote Nederlandse musea en herinneringscentra met focus op de periode 1940 – 1945. SMH versterkt de maatschappelijke positie van de instellingen door verbreding van het publieksbereik en vergroting van hun efficiency en effectiviteit. Lees meer.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

VFonds en VWS logo


Volg ons op Twitter:

Projectmatig werken is niet meer weg te denken uit de sector. In de Kwaliteitsimpuls Educatie daarom een training Projectmatig werken, verzorgd door de Academie voor Cultuurmanagement (@AcademieCultuur).

2

Presentatie @ProDemos voor deelnemers Kwaliteitsimpuls Educatie van SMH

Educatieve medewerkers van SMH spelen het Verzetsspel #jaarvanverzet

Load More...