Welkom

Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) is het samenwerkings­verband van 14 grote musea en herinneringscentra in Nederland met een bereik van 1,2 miljoen bezoekers per jaar.

SMH 40-45 instellingen

Woord van de directeur  

Onze werkzaamheden in een sector met een speciale focus op (de gevolgen van) WO2 hebben sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïene een nieuwe dimensie gekregen. Bombardementen, vluchtelingenstromen, de aangevallen democratie, burgerslachtoffers, alles van toen is ook van nu. Alles staat ineens in een ander perspectief.

Dat geldt ook voor de uitkomsten van het onderzoek van o.a. het NIOD naar de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Er was sprake van 'doelbewust, stelselmatig en wijdverspreid extreem geweld'. Nederland moet nog wennen aan een nieuw narratief waarin het in plaats van slachtoffer ook een dadersland blijkt te zijn. De 'Vergangenheitsbewältigung' moet hier nog beginnen.

OPen Brief van SMH 

We leven in een bijzondere tijd. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus raken ons  allemaal. Ook de oorlogsmusea en herinneringscentra zijn geraakt door de crisis. De pandemie en de maatregelen zijn ingrijpend en brengen onvermijdelijk onzekerheid en emoties met zich mee. Uiteraard leidt de situatie tot meningsverschillen. Er worden stevige discussies gevoerd en demonstraties georganiseerd. Het feit dat al deze meningen geuit en gehoord kunnen worden, onderstreept nog maar eens de vrijheid waarin we leven.

Vanuit de sector herdenkingen, musea en oorlogsgetroffenen horen we met stijgende verbazing de toenemende vergelijkingen van coronamaatregelen met oorlogssituaties en de Holocaust aan. We weten dat het om een kleine groep landgenoten gaat die deze vergelijkingen trekt, maar het effect is niet minder pijnlijk. 

Vandaar dat wij met kracht elke vergelijking met oorlogssituaties en de Holocaust  tegenspreken! Iedereen die zich enigszins verdiept in de Tweede Wereldoorlog begrijpt dat maatregelen om onze gezondheid positief te beïnvloeden (ongeacht de effecten daarvan) niet in verhouding staan tot bijvoorbeeld het vernietigen van een grote groep mensen, louter vanwege wie zij zijn.

Het is onnodig kwetsend voor de oorlogsslachtoffers van destijds en de vele nabestaanden die ons land vandaag telt.

Wij zijn een democratische samenleving; wij hebben een rechtsstaat en leven en vrijheid. Dit alles was tijdens de oorlogsjaren níet het geval. Hele bevolkingsgroepen werden uitgemoord, er was dwangarbeid, en wie protesteerde, kon zonder proces worden gevangengezet, gemarteld of gefusilleerd.

Over de coronamaatregelen raadpleegt de door ons gekozen volksvertegenwoordiging steevast deskundigen. Er wordt iedere keer grondig gediscussieerd. Wie kritiek heeft, kan zijn of haar stem laten horen. Maar laten we de discussie voeren zonder oneigenlijke vergelijkingen te gebruiken en zonder het ongekende leed van de eerdere generatie te bagatelliseren.

Namens SMH en haar leden, het bestuur.

>> Inspiratiemiddag Donderdag 29 juni <<

Meld je hier aan

Steun van Ministerie van VWS en Vfonds aan de wo2 musea

Onze sector is hard getroffen door de Corona-crisis. In 2020 en 2021 waren de musea voor langere tijd gesloten vanwege de Corona-maatregelen. Al in het voorjaar van 2020 hebben het Ministerie van VWS en vfonds de oorlogsmusea en Herinneringscentra financieel ondersteund met 2 miljoen, zodat de continuïteit van deze organisaties kon worden gewaarborgd. Het bedrag werd toen verdeeld op basis van misgelopen bezoekersinkomsten.

Nu zijn de musea gelukkig weer open onder bepaalde voorwaarden, maar de crisis is nog niet afgewend en een aantal musea staat het water nog steeds aan de lippen. Het Ministerie van VWS en vfonds hebben daarom voor een tweede keer hun financiële steun aangeboden aan deze organisaties, zodat zij hun waardevolle taak binnen de samenleving voort kunnen zetten. 7 organisaties die zijn aangesloten bij SMH 40-45 ontvangen een bijdrage. Alleen instellingen met een negatieve exploitatie kwamen deze keer in aanmerking voor steun.  

De musea en Herinneringscentra evenals SMH zijn dankbaar met deze betrokken overheid en vfonds en ervaart het als grote steun voor het gezamenlijke belang: Het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, de koppeling met het heden en de lessen voor de toekomst.

Samenwerken in netwerken 
Handreikingen uit de praktijk

Contact
Annette Schautt, directeur SMH
06 407 11 787, aschautt@smh40-45.nl

Leden SMH
Airborne Museum at Hartenstein – Bevrijdingsmuseum Zeeland – Fries Verzetsmuseum – Herinneringscentrum Kamp Westerbork – Indisch Herinneringscentrum (Museum Sophiahof) – Joods Cultureel Kwartier (Hollandsche Schouwburg, Nationaal Holocaustmuseum i.o.) – Museon – Museum Rotterdam ’40-’45 NU – Nationaal Monument Kamp Amersfoort – Nationaal Monument Kamp Vught – Nationaal Monument Oranjehotel – Oorlogsmuseum Overloon – Verzetsmuseum Amsterdam – Vrijheidsmuseum Groesbeek

Netwerkleden zie hier

Samenwerken is een kunst en een kunde voor individuen, organisaties en financiers. Goede, effectieve samenwerking vraagt om inspiratie, een doel, focus, tijd en ruimte om aan plannen en wederzijds vertrouwen te werken. Geen van die zaken kan door een partij alléén worden gerealiseerd. Het vraagt om een fundamentele omslag in het denken en het doen van samenwerkende partijen, financiers en allen die geïnteresseerd zijn in het transformeren van het samenwerkingslandschap.

Annette Schautt en Margo de Groot Coenen delen in deze publicatie inzichten en tips uit de praktijk toen ze de ‘KWIE’, een project van
SMH40-45, begeleidden.

Organisatie

Het bestuur wordt gevormd door de directies van de 14 participerende leden van SMH:

N.B. De bestuursleden van SMH 40-45 ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

Dagelijks bestuur

  • Voorzitter Yvonne van Genugten
  • Secretaris Jeroen van den Eijnde
  • Penningmeester Liesbeth Bijvoet

Bestuurlijke stukken

Contact

Telefoon 085-1306710
E-mail info@smh40-45.nl

Woord van de directeur  

Onze werkzaamheden in een sector met een speciale focus op (de gevolgen van) WO2 hebben sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïene een nieuwe dimensie gekregen. Bombardementen, vluchtelingenstromen, de aangevallen democratie, burgerslachtoffers, alles van toen is ook van nu. Alles staat ineens in een ander perspectief.

Dat geldt ook voor de uitkomsten van het onderzoek van o.a. het NIOD naar de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Er was sprake van 'doelbewust, stelselmatig en wijdverspreid extreem geweld'. Nederland moet nog wennen aan een nieuw narratief waarin het in plaats van slachtoffer ook een dadersland blijkt te zijn. De 'Vergangenheitsbewältigung' moet hier nog beginnen.

OPen Brief van SMH 

We leven in een bijzondere tijd. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus raken ons  allemaal. Ook de oorlogsmusea en herinneringscentra zijn geraakt door de crisis. De pandemie en de maatregelen zijn ingrijpend en brengen onvermijdelijk onzekerheid en emoties met zich mee. Uiteraard leidt de situatie tot meningsverschillen. Er worden stevige discussies gevoerd en demonstraties georganiseerd. Het feit dat al deze meningen geuit en gehoord kunnen worden, onderstreept nog maar eens de vrijheid waarin we leven.

Vanuit de sector herdenkingen, musea en oorlogsgetroffenen horen we met stijgende verbazing de toenemende vergelijkingen van coronamaatregelen met oorlogssituaties en de Holocaust aan. We weten dat het om een kleine groep landgenoten gaat die deze vergelijkingen trekt, maar het effect is niet minder pijnlijk. 

Vandaar dat wij met kracht elke vergelijking met oorlogssituaties en de Holocaust  tegenspreken! Iedereen die zich enigszins verdiept in de Tweede Wereldoorlog begrijpt dat maatregelen om onze gezondheid positief te beïnvloeden (ongeacht de effecten daarvan) niet in verhouding staan tot bijvoorbeeld het vernietigen van een grote groep mensen, louter vanwege wie zij zijn.

Het is onnodig kwetsend voor de oorlogsslachtoffers van destijds en de vele nabestaanden die ons land vandaag telt.

Wij zijn een democratische samenleving; wij hebben een rechtsstaat en leven en vrijheid. Dit alles was tijdens de oorlogsjaren níet het geval. Hele bevolkingsgroepen werden uitgemoord, er was dwangarbeid, en wie protesteerde, kon zonder proces worden gevangengezet, gemarteld of gefusilleerd.

Over de coronamaatregelen raadpleegt de door ons gekozen volksvertegenwoordiging steevast deskundigen. Er wordt iedere keer grondig gediscussieerd. Wie kritiek heeft, kan zijn of haar stem laten horen. Maar laten we de discussie voeren zonder oneigenlijke vergelijkingen te gebruiken en zonder het ongekende leed van de eerdere generatie te bagatelliseren.

Namens SMH en haar leden, het bestuur.

>> Inspiratiemiddag Donderdag 29 juni <<

Meld je hier aan

Steun van Ministerie van VWS en Vfonds aan de wo2 musea

Onze sector is hard getroffen door de Corona-crisis. In 2020 en 2021 waren de musea voor langere tijd gesloten vanwege de Corona-maatregelen. Al in het voorjaar van 2020 hebben het Ministerie van VWS en vfonds de oorlogsmusea en Herinneringscentra financieel ondersteund met 2 miljoen, zodat de continuïteit van deze organisaties kon worden gewaarborgd. Het bedrag werd toen verdeeld op basis van misgelopen bezoekersinkomsten.

Nu zijn de musea gelukkig weer open onder bepaalde voorwaarden, maar de crisis is nog niet afgewend en een aantal musea staat het water nog steeds aan de lippen. Het Ministerie van VWS en vfonds hebben daarom voor een tweede keer hun financiële steun aangeboden aan deze organisaties, zodat zij hun waardevolle taak binnen de samenleving voort kunnen zetten. 7 organisaties die zijn aangesloten bij SMH 40-45 ontvangen een bijdrage. Alleen instellingen met een negatieve exploitatie kwamen deze keer in aanmerking voor steun.  

De musea en Herinneringscentra evenals SMH zijn dankbaar met deze betrokken overheid en vfonds en ervaart het als grote steun voor het gezamenlijke belang: Het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, de koppeling met het heden en de lessen voor de toekomst.

Samenwerken in netwerken 
Handreikingen uit de praktijk

Contact
Annette Schautt, directeur SMH
06 407 11 787, aschautt@smh40-45.nl

Leden SMH
Airborne Museum at Hartenstein – Bevrijdingsmuseum Zeeland – Fries Verzetsmuseum – Herinneringscentrum Kamp Westerbork – Indisch Herinneringscentrum (Museum Sophiahof) – Joods Cultureel Kwartier (Hollandsche Schouwburg, Nationaal Holocaustmuseum i.o.) – Museon – Museum Rotterdam ’40-’45 NU – Nationaal Monument Kamp Amersfoort – Nationaal Monument Kamp Vught – Nationaal Monument Oranjehotel – Oorlogsmuseum Overloon – Verzetsmuseum Amsterdam – Vrijheidsmuseum Groesbeek

Netwerkleden zie hier

Samenwerken is een kunst en een kunde voor individuen, organisaties en financiers. Goede, effectieve samenwerking vraagt om inspiratie, een doel, focus, tijd en ruimte om aan plannen en wederzijds vertrouwen te werken. Geen van die zaken kan door een partij alléén worden gerealiseerd. Het vraagt om een fundamentele omslag in het denken en het doen van samenwerkende partijen, financiers en allen die geïnteresseerd zijn in het transformeren van het samenwerkingslandschap.

Annette Schautt en Margo de Groot Coenen delen in deze publicatie inzichten en tips uit de praktijk toen ze de ‘KWIE’, een project van
SMH40-45, begeleidden.

Leren van wo2

Bent u docent en zoekt u naar lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog?

Bekijk hier de producten van de KwaliteitsImpuls Educatie (KWIE), een samenwerkingsproject tussen de veertien oorspronkelijke oorlogsmusea en herinneringscentra. Gezamenlijk werken zij aan drie domeinen: educatie, vrijwilligersbeleid en tentoonstellingen.

Kijk ook op tweedewereldoorlog.nl voor een uitgebreid overzicht van lesmateriaal.

Bij Smh Aangesloten instellingen

Platform WO2

SMH maakt deel uit van de netwerkorganisatie Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2). Partners zijn:

Platform WO2
Nationaal comité 4 en 5 mei
Instituut voor Oorlogs-, Holocast- en Genocidestudies
oorlogs graven stichting
liberation route

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport