Welkom

Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) is het samenwerkings­verband van 15 grote musea en herinneringscentra en 30 kleinere musea en organisaties in Nederland met een bereik van 1,2 miljoen bezoekers per jaar.

Demissionair staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS, geeft het startschot voor de extra impuls aan de collectieve erkenning van de Indische* gemeenschap in Nederland!

Op maandag a.s. kunt u dit van 15.30-16.15 uur digitaal bijwonen via
https://www.museumsophiahof.nl/collectieve-erkenning-indische-gemeenschap

Laad meer...

Steun van Ministerie van VWS en Vfonds aan de wo2 musea

Onze sector is hard getroffen door de Corona-crisis. In 2020 en 2021 waren de musea voor langere tijd gesloten vanwege de Corona-maatregelen. Al in het voorjaar van 2020 hebben het Ministerie van VWS en vfonds de oorlogsmusea en Herinneringscentra financieel ondersteund met 2 miljoen, zodat de continuïteit van deze organisaties kon worden gewaarborgd. Het bedrag werd toen verdeeld op basis van misgelopen bezoekersinkomsten.

Nu zijn de musea gelukkig weer open onder bepaalde voorwaarden, maar de crisis is nog niet afgewend en een aantal musea staat het water nog steeds aan de lippen. Het Ministerie van VWS en vfonds hebben daarom voor een tweede keer hun financiële steun aangeboden aan deze organisaties, zodat zij hun waardevolle taak binnen de samenleving voort kunnen zetten. 7 organisaties die zijn aangesloten bij SMH 40-45 ontvangen een bijdrage. Alleen instellingen met een negatieve exploitatie kwamen deze keer in aanmerking voor steun.  

De musea en Herinneringscentra evenals SMH zijn dankbaar met deze betrokken overheid en vfonds en ervaart het als grote steun voor het gezamenlijke belang: Het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, de koppeling met het heden en de lessen voor de toekomst.

Samenwerken in netwerken 
Handreikingen uit de praktijk

Contact
Annette Schautt, directeur SMH
06 407 11 787, aschautt@smh40-45.nl

Leden SMH
Airborne Museum at Hartenstein – Bevrijdingsmuseum Zeeland – Fries Verzetsmuseum – Herinneringscentrum Kamp Westerbork – Indisch Herinneringscentrum (Museum Sophiahof) – Joods Cultureel Kwartier (Hollandsche Schouwburg, Nationaal Holocaustmuseum i.o.) – Museon – Museum Rotterdam ’40-’45 NU – Nationaal Monument Kamp Amersfoort – Nationaal Monument Kamp Vught – Nationaal Monument Oranjehotel – Oorlogsmuseum Overloon – Verzetsmuseum Amsterdam – Vrijheidsmuseum Groesbeek

Netwerkleden zie hier

Samenwerken is een kunst en een kunde voor individuen, organisaties en financiers. Goede, effectieve samenwerking vraagt om inspiratie, een doel, focus, tijd en ruimte om aan plannen en wederzijds vertrouwen te werken. Geen van die zaken kan door een partij alléén worden gerealiseerd. Het vraagt om een fundamentele omslag in het denken en het doen van samenwerkende partijen, financiers en allen die geïnteresseerd zijn in het transformeren van het samenwerkingslandschap.

Annette Schautt en Margo de Groot Coenen delen in deze publicatie inzichten en tips uit de praktijk toen ze de ‘KWIE’, een project van
SMH40-45, begeleidden.

Lerenvanwo2

Bent u docent en zoekt u naar lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog?

Bekijk hier de producten van de KwaliteitsImpuls Educatie (KWIE), een samenwerkingsproject tussen de veertien oorspronkelijke oorlogsmusea en herinneringscentra. Gezamenlijk werken zij aan drie domeinen: educatie, vrijwilligersbeleid en tentoonstellingen.

Kijk ook op tweedewereldoorlog.nl voor een uitgebreid overzicht van lesmateriaal.

Bij Smh Aangesloten instellingen

Platform WO2

SMH maakt deel uit van de netwerkorganisatie Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2). Partners zijn:

Platform WO2
Nationaal comité 4 en 5 mei
Instituut voor Oorlogs-, Holocast- en Genocidestudies
oorlogs graven stichting
liberation route

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de Bankgiro Loterij en de Nederlandse Loterij

vfonds.nl
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport