Welkom

Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) is het samenwerkings­verband van 15 grote musea en herinneringscentra in Nederland met een bereik van 1,2 miljoen bezoekers per jaar.

Gisteren 76 jaar geleden: de Slag om Arnhem, of wel Operation Market Garden, de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis @Nooit1Verhaal @liberationroute en voor meer info: wo@musea.nl

Laad meer...

Noodsteun van ministerie van VWS en het vfonds voor Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45

PERSBERICHT 17 juni 2020

Het Ministerie van VWS en het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) hebben de nood erkend die de oorlogsmusea en herinneringscentra hebben opgelopen tijdens de Covid19-crisis. Ministerie en vfonds stellen ieder 1 miljoen beschikbaar. De 2 miljoen euro is bestemd voor de herinneringscentra en de oorlogsmusea die aangesloten zijn bij de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) en heeft betrekking op de gederfde inkomsten in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020.

SMH is de koepelorganisatie van 15 van de grote musea en herinneringscentra over de Tweede Wereldoorlog (WO2) en 24 geassocieerde netwerkleden. SMH fungeert als een netwerkorganisatie binnen het museale domein die de belangen van de leden behartigt, uitwisseling en samenwerking bevordert en deskundigheid vergroot op het gebied van educatie, collectie en (digitaal) bereik. SMH vertegenwoordigt het werkveld binnen het Platform WO2 (samen met o.a. het NIOD, Oorlogsgravenstichting, Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei) en is tevens het aanspreekpunt voor overheden en fondsen.

De 15 leden van SMH tellen ieder jaar samen meer dan 1,2 mln. bezoekers en de aantallen groeien ieder jaar. Voor het jaar 2020 werd in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid een recordaantal bezoekers verwacht. Dat juist in de belangrijkste periode van het jaar (omtrent 4 en 5 mei) de deuren gesloten moesten worden door corona is pijnlijk voor de musea maar vooral ook voor scholen, bezoekers en nabestaanden.
Ook op de bedrijfsvoering van deze musea had deze periode enorme impact. De inkomsten uit kaartverkoop worden zodanig gemist dat sommige musea grote problemen voorzagen.

Vfonds en het Ministerie van VWS delen deze zorgen. Zij hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de museale infrastructuur van de SMH-leden, waaronder in vernieuwingen, verbouwingen en (her)openingen, en vinden het van groot belang dat zij verder kunnen gaan op deze ingeslagen weg. In nauw overleg met vfonds en het Ministerie van VWS heeft SMH de afgelopen maanden gewerkt aan een noodplan voor haar leden. SMH is daarom blij met het resultaat en dankbaar voor de steun en het vertrouwen. Met deze financiële steun wordt een bijdrage geleverd aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en aan het overdragen van de geschiedenis en de relevantie voor het heden en de toekomst.

SMH dankt Platform WO2 en de Museumvereniging voor de vruchtbare ondersteuning tijdens dit proces.

Contact
Annette Schautt, directeur SMH
06 407 11 787, aschautt@smh40-45.nl

Leden SMH
Airborne Museum at Hartenstein – Bevrijdingsmuseum Zeeland – Fries Verzetsmuseum – Herinneringscentrum Kamp Westerbork – Indisch Herinneringscentrum (Museum Sophiahof) – Joods Cultureel Kwartier (Hollandsche Schouwburg, Nationaal Holocaustmuseum i.o.) – Museon – Museum Rotterdam ’40-’45 NU – Nationaal Monument Kamp Amersfoort – Nationaal Monument Kamp Vught – Nationaal Monument Oranjehotel – Oorlogsmuseum Overloon – Verzetsmuseum Amsterdam – Vrijheidsmuseum Groesbeek

Netwerkleden zie hier

Lerenvanwo2

Bent u docent en zoekt u naar lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog? Bekijk hier de producten van de KwaliteitsImpuls Educatie (KWIE), een samenwerkingsproject tussen de veertien oorlogsmusea en herinneringscentra. Gezamenlijk werken zij aan drie domeinen: educatie, vrijwilligersbeleid en tentoonstellingen.

Kijk ook op tweedewereldoorlog.nl voor een uitgebreid overzicht van lesmateriaal.

Projecten

Vertel Vrijheid!

In dit project worden jongeren van 12 tot 16 jaar actief betrokken bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en de viering van 75 jaar Vrijheid. De jongeren reflecteren op de betekenis van vrijh...

Project Collectie Digitalisering

Collectiedigitalisering ProjectleiderCharlotte van dijk  Fotografie Chris Booms en Paul van Galen SMH 40-45 is binnen Platform WO2 verantwoordelijk voor het museale domein. De basis voor de musea ...

Actie niet weggooien

De actie ‘Niet Weggooien’ is een initiatief van SMH om voorwerpen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog te bewaren voor de toekomst. Heeft u nog belangrijke objecten of documenten op zolder ...

MBO Congres

Plekken met een verhaal Meer informatie op www.plekkenmeteenverhaal.nl De Tweede Wereldoorlog: een kort overzicht....

NOT Beurs

SMH is samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Oorlogsgravenstichting, het NIOD en de Liberation Route Europe verenigd binnen het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog. Platform WO2 is op...

SMH leden

Platform WOII

SMH maakt deel uit van de netwerkorganisatie Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WOII). Partners zijn:

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de Bankgiro Loterij en de Nederlandse Loterij