OVER ONS

SMH 40 – 45 is het samenwerkingsverband van 14 grote Nederlandse musea en herinneringscentra met focus op de periode 1940 – 1945. SMH versterkt de maatschappelijke positie van de instellingen door verbreding van het publieksbereik en vergroting van hun efficiency en effectiviteit. Lees meer.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

VFonds en VWS logo


Volg ons op Twitter:

What does it mean to live together: #samenleven ? Wayne Modest takes us on a journey through controversial words and their effects #smhtour #diversity #inclusion #awareness ⁦@CastrumNow⁩

Lars van ⁦@CastrumNow⁩ geeft aan hoe je ook en juist als kleine organisatie deel kan nemen aan Europese projecten. #europe #erasmusplus #smhtour

Frank van Vree van ⁦@NIODamsterdam⁩ over 100 foto’s project incl publiekscampagne!#smhtour #partners ⁦@platformwo2⁩ #samenwerken

Load More...