OVER ONS

SMH 40 – 45 is het samenwerkingsverband van 14 grote Nederlandse musea en herinneringscentra met focus op de periode 1940 – 1945. SMH versterkt de maatschappelijke positie van de instellingen door verbreding van het publieksbereik en vergroting van hun efficiency en effectiviteit. Lees meer.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

VFonds en VWS logo


Volg ons op Twitter:

Pistool Seyss-Inquart geschonken aan Bevrijdingsmuseum Zeeland https://t.co/WpH0tEawRH

Rondleiding en aansluitend sessie voor feedback concept toekomstig Herinneringscentrum Oranjehotel

2

1e van 11 putdeksels net gepresenteerd #friendlyfire (75 jaar geleden). Trots dat ik als jurylid Hester Orleans mocht uitkiezen als kunstenaar. Eerbetoon aan 204 slachtoffers en 'toekomstbestendig'

Load More...