SMH pilots 2022/2023

Leren van WO2

Bent u docent en zoekt u naar lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog?

Bekijk hier de producten van de KwaliteitsImpuls Educatie (KWIE), een samenwerkingsproject tussen de veertien oorspronkelijke oorlogsmusea en herinneringscentra. Gezamenlijk werken zij aan drie domeinen: educatie, vrijwilligersbeleid en tentoonstellingen.

Kijk ook op tweedewereldoorlog.nl voor een uitgebreid overzicht van lesmateriaal.

De KwaliteitsImpuls Educatie (KWIE) is een samenwerkingsproject tussen de veertien oorspronkelijke oorlogsmusea en herinneringscentra. Elke instelling heeft een medewerker in de KWIE en gezamenlijk werken zij aan drie domeinen: educatie, vrijwilligersbeleid en tentoonstellingen. Hieronder vindt u de producten gepresenteerd op 16 januari 2020. > Onderwijs > Vrijwilligers > Tentoonstellingen > Verslagen

Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daarom moeten we de verhalen van de Tweede Wereldoorlog levend en actueel houden. Vooral voor leerlingen, die deze verhalen kunnen verbinden met de actualiteit waarin zij opgroeien. Om zo te kunnen reflecteren op de democratische waarden, normen en deugden. Hieronder vindt men (digitale) lessen voor op school en handleidingen en trainingen voor docenten, ontwikkeld door de bij SMH aangesloten instellingen.

Bekijk hier de (digitale) lessen voor op school en handleidingen en trainingen voor docenten, ontwikkeld door de SMH-leden
Bekijk hier de (digitale) lessen voor op school en handleidingen en trainingen voor docenten, ontwikkeld door de SMH-instellingen

Best Practice werkvormenwaaier

Bekijk hier vijf verfilmde voorbeelden uit de Werkvormenwaaier.