Leren van WO2

De KwaliteitsImpuls Educatie (KWIE) is een samenwerkingsproject tussen de veertien oorspronkelijke oorlogsmusea en herinneringscentra. Elke instelling heeft een medewerker in de KWIE en gezamenlijk werken zij aan drie domeinen: educatie, vrijwilligersbeleid en tentoonstellingen. Hieronder vindt u de producten gepresenteerd op 16 januari 2020. > Onderwijs > Vrijwilligers > Tentoonstellingen > Verslagen
Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daarom moeten we de verhalen van de WO2 levend en actueel houden. Vooral voor leerlingen, die deze verhalen kunnen verbinden met de actualiteit waarin zij opgroeien. Om zo te kunnen reflecteren op de democratische waarden, normen en deugden. Hieronder vindt men (digitale) lessen voor op school en handleidingen en trainingen voor docenten, ontwikkeld door de SMH-leden.
Bekijk hier de (digitale) lessen voor op school en handleidingen en trainingen voor docenten, ontwikkeld door de SMH-leden
Bekijk hier de (digitale) lessen voor op school en handleidingen en trainingen voor docenten, ontwikkeld door de SMH-leden

Best Practice werkvormenwaaier

Zie hier twee verfilmde voorbeelden uit de Werkvormenwaaier.

Uitgelichte lesprogramma’s