Leren van WO2

De KwaliteitsImpuls Educatie (KWIE) is een samenwerkingsproject tussen de veertien oorlogsmusea en herinneringscentra. Elke instelling heeft een medewerker in de KWIE en gezamenlijk werken zij aan drie domeinen: educatie, vrijwilligersbeleid en tentoonstellingen. Hieronder vindt u de producten gepresenteerd op 16 januari 2020. > Onderwijs > Vrijwilligers > Tentoonstellingen > Verslagen