NOT Beurs

NOT Beurs

Visie en educatie voor de toekomst

SMH is samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Oorlogsgravenstichting, het NIOD en de Liberation Route Europe verenigd binnen het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog. Platform WO2 is opgericht om de kennis, educatie, herdenking, collecties en wetenschap rondom de WO2 samen te brengen, te delen en verder te ontwikkelen.

SMH helpt zo mee de visie en activiteiten te ontwikkelen omtrent educatie voor de toekomst. Binnen het geschiedenisonderwijs, burgerschapsvorming maar ook buiten school.

Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2019, gehouden in de Jaarbeurs Utrecht werd daarom de educatieve visie ‘75 Jaar Vrijheid’ - koester de rechtsstaat gepresenteerd.

Image
Image
Image

Musea en herinneringscentra in het land, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en andere organisaties in de sector WO2 werken samen in Platform WO2. Tijdens WO2 werd de rechtsstaat buiten werking gesteld. Platform WO2 stelt dit ingrijpende historische feit centraal in de educatieve programma’s voor het onderwijs. Want leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend! Daarom moeten verhalen van de WO2 levend én actueel gehouden worden. Vooral voor jonge mensen, die deze verhalen kunnen verbinden met de actualiteit waarin zij opgroeien. Om zo te reflecteren op democratische waarden en deugden. Educatieve Agenda van het Platform WO2 De organisaties binnen de WO2-sector hebben een veelzijdig aanbod voor elke regio en uiteenlopende thema’s ontwikkeld. Van (digitale) lessen op school, handleidingen of trainingen voor docenten, museumrondleidingen, films en spellen. Bent u docent en zoekt u naar lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog, kijk dan op tweedewereldoorlog.nl voor lesmateriaal.