Vertel Vrijheid!

Vertel vrijheid!

Projectleider

Idske bakker

In dit project worden jongeren van 12 tot 16 jaar actief betrokken bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en de viering van 75 jaar Vrijheid.

De jongeren reflecteren op de betekenis van vrijheid, vrede en de rechtstaat in de huidige tijd. Ze worden uitgedaagd om hun eigen verantwoordelijkheid voor vrijheid en vrede te nemen. Het project bestaat uit verschillende onderdelen. Deze kunnen zowel op school als in de vrije tijd plaatsvinden.

Jongeren maken in een creatief proces een rap, samen met professionals (musici van de Konrad Koselleck Big Band en jonge, professionele rappers). In deze productie staat de persoonlijk visie van de jongeren op een voorwerp of verhaal uit de WO2 centraal. De voorwerpen worden aangedragen door de leden van SMH, waardoor de jongeren ook binding krijgen met het museum/herinneringscentrum in hun regio.

De rap zal worden opgenomen als videoclip en wordt ingezet voor peer-to-peer communicatie onder jongeren van 12 tot 16 jaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide social media campagne tijdens de looptijd van het project.

De videoclips worden gebruikt in 15 voorstellingen over de WO2 en de Bevrijding door de Konrad Koselleck Big Band en Vincent Bijlo.

Alle SMH-leden verspreid over Nederland doen mee en bepaalde objecten zullen dezelfde zijn als die gefotografeerd worden voor het collectie digitaliseringsproject van SMH.

Looptijd: 1 november 2019 – 1 november 2020

Bekijk het project hier: www.vertelvrijheid.nl