Vrijheid Toen En Nu

Vrijheid Toen en Nu

Docentenhandleiding

In de video Vrijheid toen en nu gaat Jahkini Bisselink in gesprek met Noor, Robin en Dyvaino over onder andere de volgende vragen: Zou je vechten of vluchten als hier oorlog uitbreekt? Wat betekenen apps als Instagram voor onze vrijheid?

Dit is een lesprogramma om met jongeren in gesprek te gaan over vrijheid. Gemaakt ter voorbereiding op bezoek aan een van de SMH 40-45 instellingen. Met dit programma willen we studenten aanzetten om elkaar vragen te stellen en naar elkaar te luisteren en van elkaars standpunten te leren. Vrijheid kun je op verschillende manieren benaderen. Tijdens deze les ontwikkelen studenten inzicht dat het belangrijk is om ruimte en respect te hebben voor andere ideeën en opvattingen. De les kan ingepast worden in het burgerschapsonderwijs, bijvoorbeeld binnen de politiek-juridische of sociaalmaatschappelijke dimensie. Alle musea die aan dit project meewerken, bieden een programma op maat voor mbo-studenten op hun locatie. Neem contact op met de instelling waar je heen wilt gaan om een boeking te maken.

Doelen

Studenten...

  • weten informatie (-bronnen) op waarde te schatten; daarbij onderscheid te maken tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames;
  • kunnen het perspectief van anderen innemen;
  • denken na over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen. Zie ook: burgerschapmbo.nl

STAPPENPLAN

Aantal lesuren: 1 les (50 minuten)

Voorbereiding van de docent: (30 minuten) bekijk zelf het filmpje met de vragenlijst en bijbehorende bronnen.

Vragenlijst

Pauze tijd video 01.36"
Pauze tijd video 01.48"
Pauze tijd video 03.04"
Pauze tijd video 03.23"
Pauze tijd video 03.46"
Pauze tijd video 03.59"
Pauze tijd video 04.16"
Pauze tijd video 05.25"
Film in zijn geheel

Evaluatie

We vinden het fijn wanneer u als docent door middel van het invullen van deze enquête aangeeft wat u van deze video en docentenhandleiding vond. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Colofon

Deze docentenhandleiding en video is tot stand gekomen door samenwerking van de volgende organisaties en mensen.

Met dank aan de makers van de video
Julia van der Most, Jahkini Bisselink, en Noor, Dyvaino en Robin

De video met docentenhandleiding Vrijheid toen en nu is gemaakt als onderdeel van de Kwaliteits Impuls Educatie Leren van WO2 van de Stichting Musea en Herinneringscentra 1940-1945 in 2018 en 2019. 
Mogelijk gemaakt door steun van Ministerie van VWS

Screenshot Vrijheid Toen En Nu