KWIE

De KwaliteitsImpuls Educatie (KWIE) is een samenwerkingsproject tussen de veertien oorspronkelijke oorlogsmusea en herinneringscentra. Elke instelling heeft een medewerker in de KWIE en gezamenlijk werken zij aan drie domeinen: educatie, vrijwilligersbeleid en tentoonstellingen. Hieronder vindt u de producten gepresenteerd op 16 januari 2020. 
> Vrijwilligers > Tentoonstellingen > Verslagen