Project Collectie Digitalisering

Collectie digi­tali­sering

Projectleider Charlotte van Dijk

Collectie
digi­tali­sering

Image
Eendje

Tentoongesteld in: Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Kamppak

Voor meer informatie zie: Nationaal Monument Kamp Vught

Rok

Tentoongesteld in: Verzetsmuseum Amsterdam

Collectiedigitalisering

SMH 40-45 is binnen Platform WO2 verantwoordelijk voor het museale domein. De basis voor de musea zijn collecties en verhalen die zij daarmee vertellen. De museale taken zijn erop gericht om deze collecties te bewaren en om ze zo breed mogelijk toegankelijk te maken. SMH zet zich in voor het individuele belang van de instellingen, maar ook het gezamenlijke en het maatschappelijke belang.

Speerpunten in het collectiebeleid zijn het bevorderen van continuïteit en actualiteit in het toegankelijk maken van objectinformatie, het aanbrengen van structuur in beleid, kwaliteit van overdracht naar de doelgroepen, en kwantiteit in het ontsluiten van collecties. Het toegankelijk maken van collecties door digitalisering op grote schaal en ook het aansluiten bij open-data platform Netwerk Oorlogsbronnen (NOB), zorgt ervoor dat de WO2 collecties en verhalen samenkomen en gezamenlijk het verhaal van de oorlog blijven vertellen. Tevens is digitalisering een methode voor conservering van de authentieke objecten.
De collecties bestaan uit 3D-objecten, ego-documenten, audiovisueel materiaal, foto’s, kunst etc.. Het koppelen van alle objectinformatie maakt het beeld van de geschiedenis compleet en toegankelijk voor onderzoek en educatie voor een breed publiek.

Image
Image
Image
Image
Fotografie Chris Booms en Paul van Galen
Digitalisering, fotografie en registratie

In de afgelopen jaren heeft een grootschalige pilot plaatsgevonden waarbij kleine delen van alle collecties professioneel zijn gefotografeerd en geregistreerd. Deze objectinformatie wordt toegankelijk gemaakt op eigen sites en het open data platform van NOB. Het gebruik van thesaurus WO2 is gekoppeld aan de individuele registratie en er is een inventarisatie van techniek gedaan. Alle werkzaamheden zijn samengevat voor een zelfstandige voortgang ervan door de individuele instellingen in het Handvat digitalisering.

De gedigitaliseerde objecten zijn al meerdere malen ingezet voor educatieve projecten, in nieuwsbrieven, twitter berichten, sites van instellingen, de ‘Actie Niet Weggooien’, interne registratie instellingen, de campagne Geheugen van Nederland, videocampagne SMH 40-45 - SLRE, en op grote open data platforms als NOB en CollectieGelderland.

SMH 40-45 heeft als missie om in de komende periode zoveel mogelijk objecten en objectinformatie toegankelijk te maken, als het kan 24/7. Zo is erfgoed van iedereen en voor iedereen. ‘Ontdek het verleden, begrijp het heden’.