Project Collectie Digitalisering

Collectieontsluiting/ digitalisering 2019/2020

Projectleider

Charlotte van dijk 

Image
Image
Image
Fotografie Chris Booms en Paul van Galen

In maart 2019 is er, in vervolg op een inventarisatie door het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) in 2015, begonnen aan het project Collectie digitalisering door SMH 40-45. Dit is een samenwerkingsproject met het NOB, waarbij de SMH-instellingen objecten laten fotograferen en ontsluiten.

Er wordt gebruik gemaakt van rondom-fotografie. Het doel is dat de instellingen een stap vooruit kunnen zetten in het digitaliseren en ontsluiten van hun collectie op zowel kwalitatief als kwantitatief grotere schaal.

De inventarisatiefase duurde tot eind september 2019. Daarna is de opzet van de pilot verder uitgewerkt in het collectieoverleg.

Na de 3D-fotografie op een vaste locatie gedurende vier dagen, zullen topobjecten van alle deelnemers worden gefotografeerd om in te zetten voor educatie, museale presentaties en webgebruik.

In de pilotfase worden er een aantal objecten, voor allen gelijk, gefotografeerd en beschreven. Zo kan iedere instelling berekenen hoeveel objecten ze op correcte wijze zullen toevoegen aan het NOB, na ze eerst zelf online toegankelijk te hebben gemaakt.


Image
Image
Image
Image
Image
Image

Door aansluiting bij het NOB vergroten de deelnemers het platform NOB met informatie uit het museale domein, hun naamsbekendheid en de betekenis en context van de collecties op gebied van WOII. Onderzoek en gebruik van objectinformatie door collega-instellingen (inter)nationaal zal vergroot kunnen worden en de herinneringscultuur verstevigd en bestendigd.

Naast gebruik van deze digitale informatie door de deelnemers en collega instellingen zal hiermee interessante en iconische informatie over objecten en gebeurtenissen toegankelijk zijn voor een breed publiek. Zo voldoen de musea en herinneringscentra aan een belangrijke missie uit de ICOM-definitie; het bewaren en ontsluiten van erfgoed en de verhalen erachter voor een breed publiek.


Image