Samenwerken in netwerken

Samenwerken in netwerken

Handreikingen uit de praktijk

Samenwerken is een kunst en een kunde voor individuen, organisaties en financiers. Goede, effectieve samenwerking vraagt om inspiratie, een doel, focus, tijd en ruimte om aan plannen en wederzijds vertrouwen te werken. Geen van die zaken kan door een partij alléén worden gerealiseerd. Het vraagt om een fundamentele omslag in het denken en het doen van samenwerkende partijen, financiers en allen die geïnteresseerd zijn in het transformeren van het samenwerkingslandschap.