Bron: Verzetsmuseum Amsterdam

bron: Verzetsmuseum Amsterdam

Samenvatting

Doelgroep

VO en MBO studenten

Vorm

Lesmateriaal voor gebruik in de klas

Tijdsbesteding

60 minuten

Trefwoorden

Bronnenonderzoek, kritisch denken, redeneren en argumenteren, informatie verwerven, verwerken, presenteren en beoordelen

Wie zijn wij

Het Verzetsmuseum vertelt aan de hand van voorwerpen, foto’s en documenten vooral persoonlijke verhalen van mensen uit de bezettingstijd. Deze belevenissen worden gepresenteerd in vaste en tijdelijke tentoonstellingen.

De collectie van het Verzetsmuseum is sinds de oprichting van het museum in 1985 uitgegroeid tot een van de grootste verzamelingen in Nederland over de bezetting en het verzet in de jaren 1940-1945. De tijdelijke tentoonstelling ‘Mode op de bon’ laat zien hoe, door een groot tekort aan textiel, tijdens de bezetting de mode veranderde en hoe er creatief werd omgegaan met de textielschaarste. Deze tentoonstelling is te zien tot en met 6 september 2020.

Wie zijn jullie

Deze digitale les is geschikt voor docenten en leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs en het MBO en kan worden gebruikt als voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling ‘Mode op de bon’ over mode en textielschaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog. De les kan ook worden gebruikt in lessen over historisch bronnenonderzoek.

Na deze les zal de leerling/student het volgende kunnen en kennen:

Kennen
  • Kennis van mode en kledingschaarste in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • Kennis van een aantal belangrijke historische digitale fotoarchieven.
Kunnen
  • Informatie zoeken in digitale historische fotoarchieven.
  • Informatie systematisch vastleggen en beoordelen op betrouwbaarheid.
  • Tegenstrijdige informatie vergelijken.
  • Resultaten presenteren en bespreken.
  • Een standpunt vormen en onderbouwen.

De les

In deze les gaat de leerling een onderzoek doen naar deze prikkelende historische foto.

Naaktloper met paraplu

  • De foto is opgenomen in verschillende gedigitaliseerde fotoarchieven. Research zal tegenstrijdige informatie opleveren.
  • De leerling zal op basis van verschillende informatiebronnen bepalen welke informatie relevant is en dit kunnen beargumenteren.
  • De leerling maakt kennis met het thema kledingschaarste in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Direct na de Duitse bezetting in 1940 valt de import weg. Textiel gaat ‘op de bon’, maar ook met bonnen is er al snel vrijwel geen textiel of stof meer te koop. In de tentoonstelling ‘Mode op de bon’ is te zien hoe de men er door middel van improvisatie, hergebruik en creativiteit er toch modieus uit probeert te zien. Deze digitale les is een manier om met bronnenonderzoek aan de slag te gaan en het thema kledingschaarste in uw klas te introduceren.

Meer informatie over schaarste en Mode op de bon.

De foto

Uit het bronnenonderzoek zal blijken dat er verschillende versies van deze foto bewaard zijn gebleven. Sommige zijn voorzien van het opschrift ‘Ik heb geen punten meer’. Dat verwijst naar de textielpunten en het distributiesysteem. De grote vraag is: Is deze foto gemaakt als humoristische reactie op het distributiesysteem of heeft een aandachtzoekende acteur die de foto ter promotie van zichzelf laten maken?

De Bronnen

Hulpbronnen zijn verwerkt in bijgevoegde:

STAPPENPLAN

bron: Verzetsmuseum Amsterdam

Samenvatting

Doelgroep
VO en MBO studenten

Vorm
Lesmateriaal voor gebruik in de klas

Tijdsbesteding
60 minuten

Trefwoorden
Bronnenonderzoek, kritisch denken, redeneren en argumenteren, informatie verwerven, verwerken, presenteren en beoordelen

Wie zijn wij

Het Verzetsmuseum vertelt aan de hand van voorwerpen, foto’s en documenten vooral persoonlijke verhalen van mensen uit de bezettingstijd. Deze belevenissen worden gepresenteerd in vaste en tijdelijke tentoonstellingen.
De collectie van het Verzetsmuseum is sinds de oprichting van het museum in 1985 uitgegroeid tot een van de grootste verzamelingen in Nederland over de bezetting en het verzet in de jaren 1940-1945. De tijdelijke tentoonstelling ‘Mode op de bon’ laat zien hoe, door een groot tekort aan textiel, tijdens de bezetting de mode veranderde en hoe er creatief werd omgegaan met de textielschaarste. Deze tentoonstelling is te zien tot en met 6 september 2020.

Wie zijn jullie

Deze digitale les is geschikt voor docenten en leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs en het MBO en kan worden gebruikt als voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling ‘Mode op de bon’ over mode en textielschaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog. De les kan ook worden gebruikt in lessen over historisch bronnenonderzoek.
Na deze les zal de leerling/student het volgende kunnen en kennen:

Kennen

Kennis van mode en kledingschaarste in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Kennis van een aantal belangrijke historische digitale fotoarchieven.

Kunnen

Informatie zoeken in digitale historische fotoarchieven.
Informatie systematisch vastleggen en beoordelen op betrouwbaarheid.
Tegenstrijdige informatie vergelijken.
Resultaten presenteren en bespreken.
Een standpunt vormen en onderbouwen.

De les

In deze les gaat de leerling een onderzoek doen naar deze prikkelende historische foto.
Naaktloper met paraplu

De foto is opgenomen in verschillende gedigitaliseerde fotoarchieven. Research zal tegenstrijdige informatie opleveren.
De leerling zal op basis van verschillende informatiebronnen bepalen welke informatie relevant is en dit kunnen beargumenteren.
De leerling maakt kennis met het thema kledingschaarste in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Direct na de Duitse bezetting in 1940 valt de import weg. Textiel gaat ‘op de bon’, maar ook met bonnen is er al snel vrijwel geen textiel of stof meer te koop. In de tentoonstelling ‘Mode op de bon’ is te zien hoe de men er door middel van improvisatie, hergebruik en creativiteit er toch modieus uit probeert te zien. Deze digitale les is een manier om met bronnenonderzoek aan de slag te gaan en het thema kledingschaarste in uw klas te introduceren.
Meer informatie over schaarste en Mode op de bon.

De foto
Uit het bronnenonderzoek zal blijken dat er verschillende versies van deze foto bewaard zijn gebleven. Sommige zijn voorzien van het opschrift ‘Ik heb geen punten meer’. Dat verwijst naar de textielpunten en het distributiesysteem. De grote vraag is: Is deze foto gemaakt als humoristische reactie op het distributiesysteem of heeft een aandachtzoekende acteur die de foto ter promotie van zichzelf laten maken?

De Bronnen

Hulpbronnen zijn verwerkt in bijgevoegde:

Powerpoint presentatie
Invulschema
Hand-out voor de leerlingen

STAPPENPLAN

Uitleg opdracht, 5 minuten

Uitleg opdracht, goed kijken naar de foto. Wat valt op? Wat zou het kunnen zijn?
Welke vaardigheid wordt hierbij aangesproken?
Luisteren en kijken

Procedure
Klassikaal met hand-out
Waarmee gaan we het doen?
Hand-out en Powerpoint digibord

Onderzoeksopdracht, 30 minuten

Online research naar de foto levert tegenstrijdige informatie op.
Welke vaardigheid wordt hierbij aangesproken?
Bronnen selecteren en raadplegen.
Procedure
Zelfstandig achter computers.
Waarmee gaan we het doen?
Computers aangesloten op internet. Een lijstje hulpbronnen en invulschema.

Bepalen wat waar is, 5 minuten

Welke vaardigheid wordt hierbij aangesproken?
Een onderbouwd standpunt innemen.
Procedure
Onderling nabespreken in groepjes van 2 á 4 leerlingen.
Waarmee gaan we het doen?
Overleggen.

Nabespreking en reflectie, 15 minuten

Welke vaardigheid wordt hierbij aangesproken?
In groepjes antwoorden presenteren en beargumenteren.
Procedure
Klassikale nabespreking.
Waarmee gaan we het doen?
Via digibord waar de 7 vragen over de foto worden beantwoord.

Reflectie, 5 minuten

Afsluiting docent.

Bronvermelding

Naaktlopende man op het Leidseplein. Waldo van Suchtelen, Collectie Verzetsmuseum Amsterdam.