Samenwerken in netwerken

Samenwerken in netwerkenHandreikingen uit de praktijkSamenwerken is een kunst en een kunde voor individuen, organisaties en financiers. Goede, effectieve samenwerking vraagt om inspiratie, een doel, focus, tijd en ruimte om aan plannen en wederzijds vertrouwen te werken. Geen van die zaken kan door een partij alléén worden gerealiseerd. Het vraagt om een fundamentele omslag in het denken en het doen van …

Vrijheid Toen En Nu

Vrijheid Toen en NuDocentenhandleidingIn de video Vrijheid toen en nu gaat Jahkini Bisselink in gesprek met Noor, Robin en Dyvaino over onder andere de volgende vragen: Zou je vechten of vluchten als hier oorlog uitbreekt? Wat betekenen apps als Instagram voor onze vrijheid? Dit is een lesprogramma om met jongeren in gesprek te gaan over vrijheid. Gemaakt ter voorbereiding op …